بخشش ۱۰۰درصد جریمه دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه دانشجویی

احتراماً به استحضار میرساند که بمناسبت ایام الله دهه ی مبارک فجر و با امعان نظر  ریاست محترم صندوق رفاه از تاریخ ۱۲ الی۲۲ بهمن ۹۶  آن دسته از بدهکاران صندوق رفاه دانشجویی که به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی، مشمول جریمه دیرکرد گردیده اند به شرط بازپرداخت کل باقیمانده بدهی خود، مشمول بخشش ۱۰۰درصد جریمه دیرکرد خواهند شد.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور ارومیه