اطلاعیه اخذ همزمان درس روش تحقیق و سمینار تحقیق و تتبع نظری

باتوجه به درخواستهای متعدد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای اخذ همزمان درس روش تحقیق و سمینار تحقیق و تتبع نظری به اطلاع می رساند : حسب دستور مدیر کل محترم خدمات آموزشی ، دانشجویانی که فقط دو درس مذکور در نیمسال دوم 97-96دارند، می توانند این دروس را به صورت توامان  در این نیمسال اخذ و بگذرانند.