دومین دوره مسابقات ملی هوا فضای دانشگاه پیام نور کشور 4 الی 6 اردیبهشت

به استحضار می رساند نظر به میزبانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر از دومین دوره مسابقات ملی هوا فضای دانشگاه پیام نور کشور باتوجه به درخواست مکرر علاقمندان به حضور در این مسابقات و همچنین زمینه سازی برای حضور حداکثری تاریخ برگزاری مسابقات به  4  الی 6 اردیبهشت تغییر می یابد.

سایت مسابقات: WWW.PNUAEROCUP.IR