اطلاعیه فوری رعایت پیش نیاز دانشجویان رشته های هنر و معماری

به استحضار می­رساند بر اساس نامه­ های ارسالی از مراکز و استانها و درخواست دانشجویان رشته های هنر و معماری که بدون توجه به جدول ترمی و زمانبندی دروس در سیستم گلستان، اقدام به انتخاب واحد اشتباه بدون رعایت پیش نیازها  می نمایند و در ترم­های آخر با مشکلاتی از قبیل کمبود واحد و مشکلات عدیده موا جه می­شوند، از اینرو دانشجویان جهت رعایت پیش نیاز طبق رده­بندی ترم­ها اقدام نمایند