اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص نامه آخرین زمان بررسی پروپوزال های ارشد در سال 96 (تا تاریخ 13 اسفند)

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص نامه آخرین زمان بررسی پروپوزال های ارشد در سال 96 (تا تاریخ 13 اسفند)

با تشکر

مسئول تحصیلات تکمیلی مرکز ارومیه