کاشت درخت به مناسبت هفته محیط زیست و روز درختکاری

کاشت درخت به مناسبت هفته محیط زیست و روز درختکاری به همت اعضای کانون هلال احمر ارومیه