22 اسفند روز شهدا گرامی باد.

22 اسفند روز شهدا گرامی باد.

 

ای عزیزان بدانید ماندنمان در گرو رفتنمان است.

 

دعا کنید خداوند شهادت را نصیب شما کند در غیر این صورت زمانی فرا می رسد که جنگ تمام می شود ورزمندگان امروز سه دسته می شوند:
‍ دسته ای به مخالفت با گذشته خود بر می خیزند و از گذشته خود پشیمان می شوند ! دسته ای راه بی تفاوتی را بر می گزینند و در زندگی مادی غرق می شوند و همه چیز را فراموش می کنند ودسته سوم به گذشته خود وفادار می مانند واحساس مسئولیت می کنند که از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد .

پس از خدا بخواهید که با وصال شهادت از عواقب زندگی بعد از جنگ در امان بمانید چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد وجزءِ دسته سوم ماندن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

شهید مهدی باکری

 

روابط عمومی و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

روابط عمومی و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه