دوره های آموزشی کاربردی اختصاصی بورس ویژه اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

اطلاعیه فوری و ویژه 

دوره های آموزشی کاربردی اختصاصی بورس ویژه اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

رایگان و  بصورت محدود با اعطای مدرک معتبر سازمان بورس و دانشگاه

نظر به تفاهم نامه فی مابین دانشگاه پیام نور و بورس منطقه ای اولین دوره کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سطح 1 در تاریخ 26/01/97 بصورت رایگان برای اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار خواهد شد

لذا دانشجویان جهت ثبت نام هر روز از ساعت 9 الی 13 به  مسئول ثبت نام دوره آقای حسن احمدی و سرکارخانم قریشی مستقر در ساختمان امیر المومنین اتاق فرهنگی مراجعه نمایند.

و اساتید و کارکنان نیز به آقای آقازاده مسئول روابط عمومی و آقای به پایی مسئول دفتر ریاست مراجعه نمایند.

ضمنا یادآور می شود نظر به محدودیت ثبت نام حداقل 25 نفری کارگاه اولویت شرکت در کارگاه با مراجعه کنندگانی می باشد که زودتر ثبت نام نموده باشند. و برای این کارگاه مدرک و  گواهی معتبر نیز از طرف سازمان بورس و دانشگاه صادر خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه پیام نورمرکز ارومیه