اولین دوره کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سطح ۱ روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۱۱

اطلاعیه فوری و ویژه

به اطلاع اساتید ، کارکنان و دانشجویانی که در اولین دوره کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سطح ۱ ثبت نام نموده اند کارگاه روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد.

ضمنا مدرک معتبر و رایگان به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد

روابط عمومی دانشگاه پیام نورمرکز ارومیه