ثبت نام وام بنیاد علوی

توجه                                                                        توجه

 ثبت نام وام بنیاد علوی

با توجه به  نامه ستاد استان مبنی بر اعلام اسامی در خواست کنندگان وام بنیاد علوی لذا دانشجویانی که متقاضی وام بنیاد علوی میباشند ضمن مطالعه شرایط وضوابط دریافت وام مذکور که در پانل امور دانشجویی واقع در ساختمان شهید احمدی روشن نصب گردیده است نسبت به ارائه در خواست مدارک تا ساعت 10 صبح مورخه 22/2/97 اقدام نمایند                                                                            

اموردانشجویی مرکز ارومیه