دیدار مسئول و تیم کارآفرینی دانشگاه با کارآفرین ملی و استانی آقای علی میلان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه تیم کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با خیر و کارآفرین ملی و استانی آقای علی میلان درخصوص همکاری های فی مابین در حوزه های پژوهشی و کارآفرینی و همکاری متقابل و موثر دانشگاه و صنعت دیدار نمودند

کریم زاده مسئول کارآفرینی و پژوهش دانشگاه به شرح پتانسیل و ساختار دانشگاه و توان علمی و پژهشی و کارآفرینی اساتید و دانشجویان دانشگاه پرداخت و اعلام کرد دانشگاه آمادگی دارد جهت معرفی دانشجویان نخبه و صاحب ایده و ایجاد پل ارتباطی با کارآفرینان قدم های مفیدی بردارد.

کریم زاده افزود : همکاری متقابل و موثر دانشگاه و کارآفرینان  و اتصال این دو بخش، دانشگاه ها و پژوهشگران را قادر می سازد با ارتقای سطح  همکاری های دو سويه به حل مشکلات و چالش های پژوهشی و حوزه های کارآفرینی کشور کمک نمایند. وی افزود : این دانشگاه آمادگی عقد تفاهم نامه با موضوع انجام همکاری های آموزشی، پژوهشی وعلمی، و کارآفرینی و معرفی دانشجویان و اساتید دارای ایده و موفق را با بخش صنعت و کارآفرینی را دارد.

علی میلان نیز به شرح فعالیت های مجموعه های مدیریتی خود پرداخت و اعلام کرد آمادگی همکاری و ایجاد بسترهای مفید و مناسب را برای اساتید و دانشجویان توانمند و دارای ایده را دارند و با اعلام آمادگی برای ارتقای همکاری‌ها و انتقال تبادل تجربیات خود در حوزه کارآفرین گفت: ما از وجود نیروی های نخبه و صاحب ایده و کارآفرین و خلاق در مجموعه های مدریتی مان استقبال می نمائیم و امیداریم این تفاهم نامه ها و همکاری ها باعث پیشرفت علمی و ایجاد بسترهای کسب و کار و کارآفرینی در شهرستان و استان و حتی ملی را فراهم سازد.