حلول ماه رمــضان مبارک

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد به یاد من باش که من همیشه به یاد توام (سوره بقره آیه 152)

حلول ماه رمــضان مبارک

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه