دستورالعمل انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

با سلام و احترام،

            عطف به دستورالعمل انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، با توجه به سوالات مطروحه و نیز نکات ضروری لازم الاجرا در کلیه مراکز و واحدهای مجری، موارد ذیل جهت اطلاع رسانی و اقدام در کلیه مراکز و واحدهای تابعه استان ایفاد می گردد:

1- تعریف مراکز مجری و غیر مجری:

  • مراکز مجری: مراکزی که علاوه بر برگزاری آزمون، مجاز به ارائه دروس با تاریخ امتحان و نیز دروس بدون تاریخ امتحان می باشند.
  • مراکز غیرمجری: مراکزی که صرفاً مجاز به ارائه دروس بدون تاریخ امتحان می باشند.

 

2- کلیه دروس دارای تاریخ امتحان صرفاً در مراکر مجری ارائه خواهد شد.

 

 3- لیست دروس دارای تاریخ امتحان در فایل پیوست (با عنوان برنامه امتحانی ترم تابستان) ضمیمه می باشد. لذا مراکز مجری موظف می باشند دروس دارای تاریخ  امتحان را بر اساس لیست رشته های ارائه شده در هر استان ( فایل پیوست) با عنوان رشته های فعال هر استان حداکثر تا تاریخ 18/04/97 در سیستم  گلستان تعریف نموده، تا دانشجویان مهمان از سایر مراکز/واحدهای تابعه آن استان (مراکز غیر مجری)، در موعد مقرر بتواند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

 

4-  نظر به اینکه آخرین مهلت ارائه درخواست مهمانی توسط دانشجویان تا تاریخ 20/04/97 می باشد، لذا با عنایت به اینکه در مراکز مجری هر استان کلیه دروس رشته های آن استان ارائه شده است، در صورتیکه دانشجویی از سایر استان ها به یکی از مرکز/واحدهای مجری استان درخواست مهمانی ارائه دهد و رشته دانشجو در مرکز /واحد مجری تعریف نشده باشد، مرکز مجری موظف می باشد حداکثر تا تاریخ 20/04/97 درخواست دانشجو را بررسی نموده و تا تاریخ  20/04/97 ، نسبت به تعریف دروس دانشجو در رشته مورد نظر اقدام نماید.

 

مراکز مجری برای ترم تابستان سالتحصیلی 97-96  استان آذربایجان غربی

 

ارومیه 1313 1301 آذربایجان غربی  
مهاباد 8639 1302 آذربایجان غربی  
ماکو 8230 1315 آذربایجان غربی  
شاهین دژ 8741 1317 آذربایجان غربی  
میاندوآب 8733 1318 آذربایجان غربی  
خوی 4510 1320 آذربایجان غربی