پرداخت وام بنیاد علوی

احتراماً؛ با توجه به هماهنگی انجام شده با بنیاد علوی و تامین وام دانشجویی بدین وسیله  به پیوست مدارک مورد نیاز برای اعطای وام مزبور به همراه آئین نامه و دستورالعمل مربوطه (به شرح ذیل) ارسال می شود. و جهت هرگونه سوال به مسئول امور دانشجویی جناب آقای یوسف کریم زاده مراجعه نمائید.اتاق امور دانشجویی واقع در ساختمان احمدی روشن طبقه اول

  1. آئین نامه پرداخت وام بنیاد علوی (جهت اطلاع از لینک روبرو کلیک نمائید) /sites/default/files/uploadpic/Aeein%20Nameh%20Vam%20Bonyad%20Alavi.zip
  2. دستورالعمل نحوه پرداخت وام بنیاد علوی
  3. فرم تقاضای وام.
  4. فرم نمونه گواهی کسر از حقوق (طبق نمونه تهیه شود).