اصلاحیه تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96

اصلاحیه تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 به شرح زیر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم و اطلاع رسانی به موقع به انجام رسد.

:

                       اصلاحیه تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96

ردیف

 

موضوع

              تاریخ

شروع

پایان

1

 

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان  وتایید توسط مرکز مبداو مقصد

 

14/4/97

 

20/4/97

2

 

ارائه دروس برای مراکز

 

14/4/97

 

18/4/97

3

ثبت نام و انتخاب واحد

 

19/4/97

 

30/4/97