نشریه شهرانه - اسفند ۹۵

نشریه شهرانه به صورت گاهنامه توسط انجمن علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه در سال 1395 راه اندازی شد که با موضوعاتی همچون شهرسازی،معماری،جغرافیا و عمران در خدمت دانشجویان و اساتید عزیز می باشد.